img
63 m²5 rum20121391 m²
img
82 m²4 rum200926 524 kr/m²1213 m²
img
64 m²3 rum19698 203 kr/m²1589 m²
img
77 m²4 rum201034 935 kr/m²262 m²
img
38 m²4 rum196347 368 kr/m²
img
60 m²2 rum199725 000 kr/m²
img
46 m²3 rum199126 087 kr/m²486 m²
img
38 m²3 rum197845 921 kr/m²1200 m²
img
37 m²2 rum197537 568 kr/m²1700 m²
img
133 m²4 rum201031 955 kr/m²1248 m²
img
60 m²3 rum197629 167 kr/m²1517 m²
img
33 m²2 rum198933 182 kr/m²306 m²
img
68 m²4 rum197612 868 kr/m²600 m²
img
72 m²19601463 m²
img
40 m²1 rum9 875 kr/m²1170 m²
Västra tunhem