img
110 m²195031 773 kr/m²835 m²
img
175 m²7 rum198356 571 kr/m²2673 m²
img
122 m²5 rum197524 549 kr/m²1717 m²
img
183 m²8 rum201049 153 kr/m²763 m²
img
106 m²4 rum19278 962 kr/m²1272 m²
Hallsberg
img
104 m²4 rum197018 221 kr/m² 763 m²
img
120 m²7 rum197922 917 kr/m²900 m²
img
145 m²5 rum190924 103 kr/m²4284 m²
img
155 m²5 rum200135 484 kr/m²2209 m²
img
39 m²3 rum195712 692 kr/m²1031 m²
img
75 m²3 rum194615 933 kr/m²
3 000 Kr / mån
img
128 m²5 rum197516 992 kr/m²948 m²
img
105 m²4 rum196410 476 kr/m²1045 m²
img
106 m²4 rum1982158 m²
img
94 m²6 rum196413 298 kr/m²1094 m²
Hanaskog